ИнтернетБрзина (down/up)

Вклучен сообраќај

IP адреса

Договор


ИНТЕРНЕТ 350

350 ден

месечно

10/10 Mbps

Брзина (down/up)

5 GB

Динамичка IP адреса

1 година

ИНТЕРНЕТ 500

500 ден

месечно

20/20 Mbps

НЕОГРАНИЧЕН

Динамичка IP адреса

1 година

ИНТЕРНЕТ 1000

900 ден

месечно

30/30 Mbps

НЕОГРАНИЧЕН

Динамичка IP адреса

1 година

ИНТЕРНЕТ 1800

1800 ден

месечно

50/50 Mbps

Динамичка IP адреса

1 година